FORGOT YOUR DETAILS?

Realizacja zamówienia

01

Oferta

Zapytania dotyczące słodyczy reklamowych prosimy kierować na adres e-mail cookie@cookie.com.pl , telefonicznie do działu handlowego +48 22 290 77 00 lub poprzez formularz „Zapytaj o ten produkt” widoczny na każdej stronie na końcu opisu produktu. Na podstawie otrzymanych wytycznych przygotujemy ofertę dopasowaną do Państwa oczekiwań oraz budżetu. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące konkretnego produktu prosimy o przygotowanie informacji typu nazwa produktu, ilość zamówienia, ilość kolorów nadruku oraz oczekiwany termin realizacji. Na tej podstawie przygotujemy dla Państwa szczegółową ofertę zawierającą zdjęcia, opisy, kosztorys (koszty produkcji, koszty dodatkowe, koszty transportu). Potwierdzimy również możliwość wykonania zlecenia w oczekiwanym terminie. Jeżeli nie dokonali Państwo jeszcze wyboru produktu prosimy o podanie jak największej ilości informacji, dzięki którym będziemy mogli przygotować ofertę „szytą na miarę”. Pomocne będą informacje typu:
  • przewidywana ilość zamówienia (określona w sztukach, kilogramach lub przedziale ilościowym)
  • zdobienie, ilość kolorów nadruku
  • budżet jednostkowy lub budżet całkowity
  • okazja, charakter lub tematyka wydarzenia
  • oczekiwany rodzaj lub kategoria produktu
Oferty cenowe wysyłamy drogą mailową na podany przez Państwa adres w możliwie krótkim terminie. W przypadku zapytań dotyczących produktów niestandardowych zostaną Państwo poinformowanie o terminie w jakim zostanie przygotowana oferta.
02

Zamówienie i płatność

Po dokonaniu wyboru produktu oraz ilości zamówienia należy przesłać do nas wypełniony formularz (pobierz plik). Preferowana forma zamówienia – skan uzupełnionego formularza przesłany do nas drogą mailową  na adres cookie@cookie.com.pl lub fax wysłany na numer +48 22 730 19 41. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej z podaniem pełnych danych rejestrowych firmy, dokładnego adresu, numerów telefonu i faksu, nazwisk osób upoważnionych do składania zamówień przez Zamawiającego oraz pieczęcią firmową i czytelnym podpisem osoby Zamawiającej.  Do pierwszego zamówienia należy dołączyć kopie dokumentów rejestrowych firmy (NIP, REGON, KRS lub wpis do EDG). Materiały graficzne prosimy przesłać e-mailem na adres podany przez pracowników Działu Obsługi Klienta. Istnieje również możliwość dostarczenia grafiki na nośnikach danych (CD, DVD, pen driver itp.). Prosimy wówczas o skierowanie przesyłki na adres naszego biura – ul. Królewska 51, 05-822 Milanówek, uprzednio informując nas o wysyłce. Projekt graficzny wykonujemy bezpłatnie w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania kompletnego zamówienia (wypełniony formularz + materiały graficzne). Wykonanie projektu przed złożeniem formalnego zamówienia wiążę się z opłatą 100 zł netto lub w przypadku skomplikowanego i pracochłonnego projektu wyceniane jest indywidualnie wg stawki godzinowej 1h = 60 zł/netto. W przypadku złożenia zamówienia wartość zlecenia zostanie pomniejszona o dany koszt.  Proces realizacji zlecenia rozpoczyna się w momencie uzyskania od Państwa pisemnej akceptacji  projektu. Bezpłatnie mogą Państwo dwukrotnie dokonać modyfikacji projektu (1 modyfikacja projektu = naniesie dowolnej ilości poprawek, a następnie wysłanie zmodyfikowanego layoutu do Państwa akceptacji). Po ostatecznym wyborze i zaakceptowaniu grafiki wysyłamy do Państwa potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, w którym to zamieszczamy wszelkie ustalenia (produkt, smak, ilość, cena, koszt transportu, termin i adres dostawy itp.). Forma płatności ustalana jest indywidualnie na etapie przygotowania oferty. W przypadku płatności w formie przedpłaty potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesłane przez nasz Dział Realizacji spełnia jednocześnie funkcję faktury proforma, na podstawie której należy dokonać określonej płatności. Każda faktura proforma zawiera informacje dotyczące konta bankowego, kwoty oraz terminu zapłaty. Zrealizowane zamówienie wysyłamy pod wskazany na formularzu adres po odnotowaniu wpłaty na naszym koncie. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego oznacza akceptację „Ogólnych Warunków Współpracy firmy COOKIE Słodycze Reklamowe” W przypadku rezygnacji z zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez COOKIE Słodycze Reklamowe podczas realizacji tego zamówienia. Nie ma natomiast możliwości rezygnacji z zamówienia z chwilą dokonania zdobienia na zamówionych przez Zamawiającego towarach, w przypadku takim Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wartości całego zamówienia.
03

Projekty graficzne

Przygotowaniem projektu graficznego może zająć się nasza firma lub też może on zostać przygotowany przez Państwa dział graficzny. W przypadku przygotowania projektu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy w celu uzyskania siatki graficznej odpowiedniego produktu oraz wytycznych przygotowania pliku dotyczącego danej techniki druku. Zapraszamy do działu FAQ, gdzie znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące przygotowywania projektów graficznych. W przypadku zlecenia opracowania graficznego naszej firmie prosimy o zastosowanie się do poniższych wytycznych:
  • logo w postaci wektorowej (plik EPS Adobe Illustrator do wersji CS5 włącznie). Prosimy nie przesyłać logotypów w plikach .jpg .gif.
  • teksty zamienione na krzywe lub przesłane w formie pliku tekstowego z rozszerzeniem .doc lub .txt oraz przekazanie pliku czcionki (preferowany format Open Type). Jeżeli nie posiadają Państwo pliku czcionki, postaramy się znaleźć ją w naszych zasobach, lub w ostateczności dobierzemy możliwie zbliżony font.
  • zdjęciapreferowany format to TIF ewentualnie JPG z minimalnym stopniem kompresjii w rozdzielczości 250 – 300 dpi,  kolorystyka CMYK (zdjęcia powinny mieć 250 – 300 dpi już w rozmiarze docelowym). Wszystkie przekazane zdjęcia w przestrzeni barwnej RGB zostaną przekonwertowane do CMYK-a przy użyciu domyślnego profilu koloru, należy mieć jednak na uwadze, że nasycenie kolorów po konwersji może być mniejsze.
Prosimy o przesłanie możliwie szczegółowej informacji określającej Państwa oczekiwania co do grafiki  – pozwoli nam to na wykonanie projektu odpowiadającemu Państwa oczekiwaniom (kolorystyka, styl etc.)
04

Dostawa i transport

Zrealizowane zlecenie mogą Państwo odebrać osobiście w siedzibie naszej firmy: COOKIE Słodycze Reklamowe, ul. Langiewicza 28, 05-825 Grodzisk Mazowiecki lub za pośrednictwem firmy transportowej. Towar możemy wysłać dowolnie wskazaną przez Państwa firmą kurierską lub też mogą Państwo skorzystać z transportu za pośrednictwem współpracującej z nami firmy spedycyjnej. Wówczas  koszt transportu ustalany jest każdorazowo – zależy od wagi, gabarytów, usług dodatkowych etc. Na terenie Polski przesyłki standardowo doręczane są na drugi dzień roboczy od momentu ich nadania. Uwaga – w okresie letnim szczególnie zaleca się przewóz słodyczy w warunkach kontrolowanej temperatury. Przyjmując towar od firmy spedycyjnej, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonych opakowań zewnętrznych. W przypadku, gdy opakowania są naruszone lub towar uległ uszkodzeniu w transporcie należy odnotować ten fakt na liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie podpisywanym w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej oraz niezwłocznie należy powiadomić pracownika naszej firmy o zaistniałej sytuacji.
TOP
Powrót